sfeerbeeld

Visie & Missie

Geen enkel hedendaags bedrijf functioneert zonder een degelijk computer- en communicatiesysteem en niet zelden is een al dan niet performant systeem zelfs bepalend voor de prestaties van het bedrijf. Een kwalitatieve infrastructuur en dito ondersteuning zijn dan ook van cruciaal belang.

Computernetwerken worden echter hoe langer hoe complexer en eisen steeds meer diepgang. De evolutie in de IT-wereld holt immers met rasse schreden vooruit. Hierdoor klinkt ook in KMO's de roep om gespecialiseerde mensen steeds luider, maar niet in elke KMO is voldoende IT-werk om een specialist full-time in dienst te nemen.

Computech is in dat verband een vooraanstaande speler in de zakelijke markt. Bovendien staat onze jarenlange praktijkervaring garant voor deskundigheid tijdens advies, implementatie, ondersteuning en beheer. Uw ICT-omgeving wordt merkbaar productiever.

Ook in grotere bedrijven is de workload van een eigen IT-verantwoordelijke sterk variabel. In piekperiodes, zoals bij de implementatie van nieuwe hard- of software, groeit de vraag naar extra ondersteuning.

Samengevat:

U zoekt flexibele en deeltijds inzetbare specialisten voor uw IT-noden...
Computech biedt U een dienstenpakket op maat van uw bedrijf !